Dones Joves

Les cartes de denegació eren part de la meva vida, però ara ja no!

El Centre d’Activitats d’Amics del Nepal ha ofert classes d’informàtica per la Comunitat de Maijubahal des del Novembre de 2017. És une gran opportunitat per als Joves i dones que no es poden permetre un curs en una acadèmia, donat que poden aprender a fer servir diferents programes, des de l’entorn d’ofimàtica fins a l’edició de…