Programa d’infants

Els infants han estat sempre al centre de l’univers dels projectes d’Amics del Nepal. L’accés a una educació de qualitat al Nepal a esdevingut la majoria de vegades obstaculitzada per la manca de recursos econòmics i les diferències en l’estatus sociocultural. Durant els darrers 28 anys, el Programa d’Infants d’Amics del Nepal ha fet molts esforços per tal de reduir aquesta bretxa social amb el suport de patrocinis per a l’escolarització de centenars de joves, nens i nenes.  A més, l’organització va obrir el Centre d’activitats de Kathmandu on amb les classes extra curriculars es dóna suport a les necessitats acadèmiques dels infants i joves. 

Amics del Nepal ha creat programes per a nens i nenes de diferents franges d’edats:

Tanmateix, en el context educatiu del Nepal, el problema deriva des de l’educació primària, on  els estudiants reben una instrucció més aviat autoritària i instructiva que no pas enfocada a desenvolupar la creativitat i motivar l’aprenentatge a través de l’experiència. El problema augmenta a mesura que els infants van creixent i arriben a secundària, on l’educació des d’un enfocament integral i una  visió holística segueix sent absent. El mètode s’hauria de focalitzar cap a una educació en el que els estudiants es preparessin per afrontar els canvis del dia a dia i preparar-los per al seu futur pròxim.   

Amb l’actual programa que s’ha dissenyat per a les classes dels nens i nenes, s’ha posat l’èmfasi no només en donar accés a l’educació i conèixer les necessitats acadèmiques dels infants, sinó a implementar projectes per a facilitar la conciliació familiar i social. Projectes per a transmetre i potenciar en ells competències transferibles com la creativitat, el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i les habilitats que els puguin ser útils al llarg de la seva vida i en la seva educació.

Projectes com el Suport Familiar, Classes per Projectes i les Classes Experimentals es realitzen durant la setmana al centre d’activitats per assolir els objectius del Children Program d’Amics del Nepal. Actualment, Amics del Nepal dona suport a uns 90 nens, nenes, joves i famílies com a beneficiaris directes, i al voltant de 850 beneficiaris directes i indirectes sota el Programa d’Infants.

A través de tots aquest projectes del Programa d’Infants, Amics del Nepal vol assolir els següents objectius d’Amics del Nepal:

Objectius en educació:  

  • G1: Tots els nens han de tenir accés a una educació de qualitat.
  • G2: Que tots els nens i nenes desenvolupin al màxim les seves habilitats i capacitats, facilitant una fàcil transició cap a estudis superiors i la seva vida diària.

Objectius en salut:  

  • G4: Que tots els nens visquin en una entorn d’amor, atenció i higiènic on rebin una alimentació saludable i una atenció sanitària adient.
  • G5: Que tots el nens i nenes siguin conscients i capaços de mantenir uns hàbits que els portin a una vida saludable i afectiva.

A banda d’aquests objectius, el programa d’infants té com a finalitat que:

  • G8: Les famílies i entitats nepaleses puguin prendre partit i ser capaços de fer-se càrrec, cadascun al nivell que li pertoca, dels objectius d’educació i salut esmentats per tal de mantenir-los en el futur.

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!

Aquest programa és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: