Programa d’infants

Els infants han estat sempre al centre de l’univers dels projectes d’Amics del Nepal. L’accés a una educació de qualitat al Nepal a esdevingut la majoria de vegades obstaculitzada per la manca de recursos econòmics i les diferències en l’estatus sociocultural. Durant els darrers 25 anys, Amics del Nepal ha fet molts esforços per tal de reduir aquesta bretxa social amb el suport de patrocinis per a l’escolarització de centenars de joves, nens i nenes.  A més, l’organització va obrir el Centre d’activitats de Kathmandu on amb les classes extra curriculars es dóna suport a les necessitats acadèmiques dels infants i joves. 

Tanmateix, en el context educatiu del Nepal, el problema deriva des de l’educació primària, on  els estudiants reben una instrucció més aviat autoritària i instructiva que no pas enfocada a desenvolupar la creativitat i motivar l’aprenentatge a través de l’experiència. El problema augmenta a mesura que els infants van creixent i arriben a secundària, on l’educació des d’un enfocament integral i una  visió holística segueix sent absent. El mètode s’hauria de focalitzar cap a una educació en el que els estudiants es preparessin per afrontar els canvis del dia a dia i preparar-los per al seu futur pròxim.   

Amb el nou programa que s’ha dissenyat per a les classes dels nens i nenes, s’ha posat l’èmfasi no només en donar accés a l’educació i conèixer les necessitats acadèmiques dels infants, sinó a implementar projectes per a facilitar la conciliació familiar i social. Projectes per a transmetre i potenciar en ells competències transferibles com la creativitat, el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i les habilitats que els puguin ser útils al llarg de la seva vida i en la seva educació.

Projectes com el Suport Familiar, Classes d’Aprenentatge i les sessions experimentals es realitzen durant la setmana al centre d’activitats per assolir els objectius del Children Program d’Amics del Nepal. Actualment, Amics del Nepal dona suport a uns 90 nens, nenes, joves i famílies com a beneficiaris directes, i al voltant de 850 beneficiaris directes i indirectes sota el Programa Children Program.

A través de tots aquest projectes del Programa d’Infants, Amics del Nepal vol assolir els següents objectius:

Objectius en educació:  

Tots els nens han de tenir accés a una educació de qualitat.

Que tots els nens i nenes desenvolupin al màxim les seves habilitats i capacitats, facilitant una fàcil transició cap a estudis superiors i la seva vida diària.

Objectius en salut:  

Que tots els nens visquin en una entorn d’amor, atenció i higiènic on rebin una alimentació saludable i una atenció sanitària adient.

Que tots el nens i nenes siguin conscients i capaços de mantenir uns hàbits que els portin a una vida saludable i afectiva.

A banda d’aquests objectius, el programa d’infants té com a finalitat que les famílies i  entitats nepaleses puguin prendre partit i ser capaços de fer-se càrrec, cadascun al nivell que li pertoca, dels objectius d’educació i salut esmentats per tal de mantenir-los en el futur.

Amics del Nepal ha creat programes per a nens i nenes de diferents franges d’edats:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!

Aquest programa és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: