Programa d’expansió

Els programes d’Amics del Nepal han experimentat molts canvis estratègics, sobretot des del 2018. Amb el Programa d’Expansió que s’inicia el 2024, Amics té plans d’expansió a través de quatre projectes:

Amics espera que amb aquests nous projectes s’enforteixin encara més les relacions existents entre l’organització i les comunitats locals al Nepal. Crear un món equitatiu ple d’educació de qualitat, recursos humans capaços, oportunitats de subsistència, xarxes i millors ingressos sempre han estat objectius clau dels projectes educatius d’Amics del Nepal. Amb àrees d’intercanvi de coneixement, creació de capacitats, innovació i implicació de les parts interessades en totes les fases del projecte com a eix principal, Amics del Nepal preveu que els seus programes per a infants, joves i dones impactin directament en més beneficiaris a través del nou Programa d’Expansió.

Participació dels grups destinataris en les diferents fases del projecte

Les aportacions del professorat participant en el projecte de Col·laboració Escolar s’incorporaran a les fases de disseny, formulació, planificació i avaluació dels tallers escolars. L’any 2023 s’han realitzat tallers pilot a tres de les escoles participants en els quals els professors van tenir un paper integral des de la selecció dels temes i les assignatures dels tallers fins a la co-facilitació de les sessions pilot amb l’equip d’Amics del Nepal. Les avaluacions formatives i sumatives contínues tindran lloc amb l’ajuda del professorat a través de les quals l’equip d’Amics del Nepal concretarà el projecte de Col·laboració Escolar per a l’any 2024. Durant el primer any d’implantació, el professorat participant continuarà implicat per igual en totes les fases clau del projecte. De la mateixa manera, el nivell de participació i implicació dels estudiants, juntament amb les observacions i resultats finals dels treballs dels estudiants durant les sessions pilot i la fase d’implementació, també donaran forma i determinaran les fases de la col·laboració.

De la mateixa manera, pel que fa al Centre de Dones (Women Hub), les beneficiaries del Projecte d’alfabetització de dones tenen prioritat per participar en tallers i formació en funció de les seves necessitats. Per tant, tots els materials de desenvolupament d’habilitats, els terminis del projecte i altres es dissenyaran mantenint els beneficiaris al nucli del projecte.

Totes les activitats de recerca i la planificació del projecte del projecte de Millora Econòmica de l’Himàlaia es basen en la identificació de les necessitats, informació de context, habilitats actuals i recursos dels beneficiaris. Per tant, desenvolupar la confiança i la interacció significativa amb els beneficiaris és fonamental per tirar endavant el projecte. De la mateixa manera, els beneficiaris participaran durant la implementació, i el seu feedback en les fases d’avaluació del projecte pilot serà crucial per finalitzar el projecte que s’implementarà en format pilot el 2025.

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!

Aquest programa és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: