Col·laboració amb escoles

LA COL·LABORACIÓ AMB ESCOLES (E3) és un projecte d’Amics del Nepal que pretén crear una plataforma més àmplia perquè les tres escoles públiques participants on estudien els nostres beneficiaris i una escola pública pertanyent al districte de Lalitpur on es troba la casa d’acolliment Sano Khokana Patan es puguin beneficiar dels mètodes educatiu participatius promoguts al Centre d’Activitats de Katmandú.

El Programa d’Infants és un programa d’educació extraescolar que s’ofereix als estudiants que estudien a les escoles públiques veïnes de 6è curs a 10è, tots ells pertanyents a entorns socioeconòmics desfavorits. A través del programa, els estudiants desenvolupen les habilitats vitals necessàries per a una vida acadèmica i personal plena. El programa adopta un enfocament d’aprenentatge vivencial basat en projectes que anima els beneficiaris a ser més creatius i a desenvolupar qualitats de lideratge i un profund sentit de la responsabilitat social. La Col·laboració amb Escoles permetrà fer arribar activitats amb aquest aprenentatge vivencial a les quatre escoles públiques col·laboradores.

Els beneficiaris directes dels tallers seran els alumnes participants i els respectius professors dels centres participants. Mentre que els tallers s’implantaran als alumnes, els professors de l’escola actuaran com a col·laboradors i donaran suport a l’equip d’Amics del Nepal en la realització d’aquests tallers des del disseny fins a la implementació i l’avaluació. Per tant, el projecte de Col·laboració Escolar té en compte el paper de cada actor clau en el procés, i té com a objectiu no només augmentar el nombre de beneficiaris, sinó també crear un model de projecte que fomenti l’obertura, la transparència i la propietat per promoure la sostenibilitat.

El projecte de Col·laboració Escolar aborda els següents objectius d’Amics del Nepal:

  • G1: Tenen accés a educació de qualitat.
  • G2: Desenvolupen habilitats que els permetin una transició a estudis posteriors i a la subsistència.
  • G5: Coneixen i són capaços de mantenir hàbits que els portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonals.
  • G8: Prenen partit i son capaces i es fan càrrec, cada una al nivell que li pertoca, de tots els objectius de l’associació en educació, salut i subsistència.

A partir dels objectius de l’organització, l’objectiu general del projecte de Col·laboració Escolar es defineix com garantir els drets a una educació de qualitat dels infants de famílies desfavorides mitjançant la col·laboració amb la comunitat educativa.

El projecte de Col·laboració Escolar és el següent pas per ampliar el Programa d’Infants de manera que més alumnes i professors puguin beneficiar-se d’aquesta experiència d’aprenentatge. També permet a Amics del Nepal trencar amb el treball confinat al centre d’activitats i accedir a la comunitat educativa, trobant així nous models i solucions per a l’aprenentatge col·laboratiu.

El projecte té en compte l’ODS 4 d’Educació de Qualitat on, mitjançant la posada en marxa de noves i més àmplies plataformes de creació i col·laboració, pretén garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat oferint així més oportunitats d’aprenentatge i creixement a més estudiants beneficiaris i professors sota el nou pla d’expansió.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: