Programes de cooperació

Objectius, programes i projectes d’Amics del Nepal

A partir de la missió Amics del Nepal s’ha proposat treballar en 8 objectius principals per al desenvolupament de la societat nepalesa:

Amics del Nepal té quatre grans programes dels quals pengen diferents projectes que treballen per a caminar cap als objectius de l’associació:

Diagrama “d’objectius a projectes”: