Programa d’infants

Per a ajudar a families de baixos recursos econòmics a aconseguir que els seus infants:

  • Tinguin accés a educació de qualitat
  • Desenvolupin habilitats que els permetin una transició a estudis posteriors i a la subsistència
  • Visquin en un entorn afectuós, higiènic i ple d’estima i on rebin aliments nutritius i una bona assistència sanitaria
  • Coneguin i siguin capaços de mantenir hàbits que els portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonal

i que finalment puguin ser les families i entitats nepaleses les que puguin prendre partit i ser capaces de fer-se càrrec, cada una al nivell que li pertoca, de tots els objectius de l’associació en educació, salut i subsistència,

Amics del Nepal ha creat programes per a nens i nenes de diferents franges d’edats:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!