Cases d’acolliment

Aproximadament la meitat dels recursos d’Amics del Nepal es destinen a quatre cases d’acolliment on uns 180 nens i nenes en situació de risc poden gaudir d’una bona infancia. Els objectius que persegueix el programa de cases d’acolliment d’Amics del Nepal són que tots els infants:

  • Tinguin accés a educació de qualitat
  • Desenvolupin habilitats que els permetin una transició a estudis posteriors i a la subsistència
  • Visquin en un entorn afectuós, higiènic i ple d’estima i on rebin aliments nutritius i una bona assistència sanitaria
  • Coneguin i siguin capaços de mantenir hàbits que els portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonal

i que finalment puguin ser les families i entitats nepaleses les que puguin prendre partit i ser capaces de fer-se càrrec, cada una al nivell que li pertoca, de tots els objectius de l’associació en educació, salut i subsistència

Les quatre cases d’acolliment on Amics del Nepal actua són:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!