Millora econòmica de l’Himàlaia

LA MILLORA ECONÒMICA DE L’HIMÀLAIA (E2) és un projecte en disseny d’Amics del Nepal per tal d’expandir els projectes actuals d’Amics del Nepal, que fins ara s’han dirigit a les comunitats urbanes pobres i desafavorides a la vall de Katmandú, Biratnagar, Makwanpur i Mahendranagar, tots els quals es troben a la regió de turons o a les planícies conegudes com Terai.

La regió de l’Himàlaia, al nord del país, que és la més remota i rural, encara no ha estat explorada a través dels projectes d’Amics del Nepal. Tenint en compte alguns dels problemes predominants i candents del Nepal, com l’augment anual de la migració juvenil, la disminució dels drets i recursos indígenes i la crisi climàtica, per citar-ne alguns, Amics del Nepal pretén llançar un projecte en un districte de l’Himàlaia el 2025, amb l’objectiu d’abordar aquestes qüestions alhora que potencien econòmicament la comunitat, en especial a la joventut i les dones d’aquesta regió.

Els beneficiaris directes del projecte Millora Econòmica de l’Himàlaia seran joves i dones dels pobles de l’Himàlaia seleccionats per tal d’iniciar o millorar les seves pròpies iniciatives emprenedores i habilitats relacionades.

El projecte de Millora Econòmica de l’Himàlaia aborda els següents objectius d’Amics del Nepal:

  • G2: Els joves desenvolupen habilitats que els permetin una transició a estudis posteriors i a la subsistència.
  • G3: Les dones porten vides dignes i ben informades que les permeti gaudir de benestar.
  • G5: Els joves coneixen i són capaços de mantenir hàbits que els portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonals.
  • G6: Els joves són proactius a través d’un pla de vida en consonància amb els seus interessos i possibilitats.
  • G7: Les dones són autosuficients i capaces de proveir per a les seves famílies que les portin a l’empoderament.

A partir dels objectius de l’organització, l’objectiu general del projecte es defineix com garantir els drets a una vida digna als joves i dones que pertanyen a comunitats de l’Himàlaia a través de la promoció de l’economia local.

A la llarga, el projecte de Millora Econòmica de l’Himàlaia pot afectar no només els altres vilatans que no estan directament implicats en el projecte, sinó també els pobles propers. L’èxit d’una iniciativa d’aquest tipus pot servir de model per replicar en més pobles els anys següents. Com que el projecte té com a objectiu principal el desenvolupament sostenible amb un enfocament clau en els drets i recursos indígenes, i l’elevació econòmica de la comunitat, això pot tenir un abast d’impacte més ampli, per tant un efecte multiplicador també en els factors socioculturals i ambientals.

La Iniciativa de millora econòmica de l’Himàlaia s’alinea amb:

  • L’ODS 4 d’educació de qualitat en què pretén proporcionar als joves i les dones beneficiaris del projecte les habilitats rellevants (vocacionals/tècniques) per permetre l’augment de l’ocupació, els llocs de treball dignes i les empreses emprenedores.
  • L’ODS 5 d’Igualtat de Gènere, en què assegura l’accés a la participació efectiva de les dones per a un millor lideratge i oportunitats econòmiques.
  • L’ODS 8 de Treball Digne i Creixement Econòmic, amb l’objectiu d’aconseguir un treball productiu i digne per a dones i joves mitjançant la promoció de mitjans de vida sostenibles que promoguin la cultura i els productes locals. . De la mateixa manera.
  • L’ODS 12 de Consum i Producció Responsables mitjançant l’ús sostenible dels recursos naturals, la gestió de residus i el desenvolupament d’eines de seguiment del desenvolupament sostenible del projecte.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: