Programa de joves

Els joves són els que impulsen endavant les nostres comunitats, i són també la part essencial perquè els projectes funcionin a Amics del Nepal. Tant els joves com tots els beneficiaris dels nostres programes pertanyen a comunitats marginades amb un nivell socioeconòmic baix. No obstant, el Programa de Joves no només té com a objectiu proporcionar un millor accés a una educació de qualitat, salut i oportunitats de vida, sinó fomentar una creença ferma que els joves són els agents del canvi social positiu. Així doncs, el Youth Program és un projecte dissenyat per desenvolupar habilitats de vida que fomentin el lideratge i la resposta social.

S’han creat diferents àrees de treball o projectes, on actualment es dóna suport a una cinquantena de joves com a beneficiaris directes:

Dins del Projecte, els joves reben centenars d’hores de formació per desenvolupar “habilitats de vida del segle XXI” alhora que s’aborden simultàniament problemes socials existents i s’impliquen amb les comunitats locals. Els joves també reben assessorament i orientació periòdica per tal d’aplicar a la vida real les competències desenvolupades. 

A través de tots aquest projectes del Programa de Joves, Amics del Nepal vol assolir els següents objectius d’Amics del Nepal:

Objectiu Educatiu:

  • G2: Tots els joves puguin desenvolupar habilitats de vida amb les millors capacitats, permetent una transició fluida cap a estudis posteriors i qualitat de vida.

Objectiu de Salut:

  • G5: Tots els joves siguin conscients i capaços de mantenir hàbits d’higiene tant en el dia a dia, com en l’àmbit d’educació sexual, que els condueixin a una vida sana i segura.

Objectius de Mitjans de Vida:

  • G6: Tots els joves siguin proactius mitjançant un pla de vida segons els seus interessos i possibilitats.

A més d’aquests objectius, el Programa Jove també té l’objectiu final::

  • G8: Tots els participants del projecte com a col·laboradors externs es facin seus els objectius i en un futur compleixin tots els objectius organitzatius en matèria d’educació, salut i mitjans de vida esmentats anteriorment.

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!

Aquest programa és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: