Programa de joves

Amb l’objectiu de perseguir que tots els joves

  • Desenvolupin habilitats que els permetin una transició a estudis posteriors i a la subsistència
  • Coneguin i siguin capaços de mantenir hàbits que els portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonals
  • Siguin proactius a través d’un pla de vida en consonància amb els seus interessos i possibilitats

i que finalment puguin ser les families i entitats nepaleses les que puguin prendre partit i ser capaces de fer-se càrrec, cada una al nivell que li pertoca, de tots els objectius de l’associació en educació, salut i subsistència,

Amics del Nepal ha creat programes per a una cinquantena de joves de diferents franges d’edats:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!

Aquest programa té el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès