Programa de joves Setmana social (SW)

Sortida al Teatre Mandala del joves de la Setmana Social

Un grup de vuit joves, acompanyats per sis membres del personal, van sortir al Teatre Mandala a Thapagaun per presenciar l’emotiva obra “Pagla Ghoda” el dijous 28 de desembre de 2023. L’experiència teatral va servir com a plataforma dinàmica perquè els nostres estudiants es relacionessin amb les subtilitats pràctiques de la solidaritat, un aspecte pràctic del tema que estan treballant actualment els joves: la solidaritat i la recaptació de fons (bloc SW11.B).

“Pagla Ghoda” explora el tema de la solidaritat desplegant una narrativa que gira al voltant de quatre homes reunits en el funeral d’una jove desconeguda que tràgicament va prendre la seva pròpia vida. L’obra explora els detalls de les relacions home-dona i destaca com les dones suporten les dificultats sota sistemes patriarcals. Aquesta obra de pensament serveix com a eina poderosa perquè els nostres joves adquireixin una comprensió pràctica de la importància de la solidaritat.

Com a part del compromís d’Amics del Nepal a fomentar una experiència educativa holística, aquestes excursions juguen un paper crucial en l’ampliació dels horitzons dels nostres estudiants. Presenciar “Pagla Ghoda” al Teatre Mandala va proporcionar una experiència immersiva i estimulant, reforçant la importància de l’art pràctic en l’enriquiment de la comprensió dels temes socials complexos entre els nostres joves.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: