Alfabetització de dones (WLP)

Taller sobre salut mental

El 20 de gener es va dur a terme un taller de salut sobre el tema de salut mental amb les beneficiàries del Projecte d’Alfabetització de les Dones (WLP) de Katmandú. Un total de 16 dones van participar en el taller. Les dones de nivells socioeconòmics més baixos i aquelles que viuen en països en desenvolupament com el Nepal, generalment tenen manques de coneixements sobre problemes de salut mental. Per tant, l’objectiu principal d’aquest taller va ser el de proporcionar informació bàsica relacionada amb la salut mental a aquestes dones.
Després d’aquest taller, les dones van estar més ben informades sobre la salut mental i els factors que l’afecten, les malalties mentals comunes en les dones i les maneres de prevenció. El taller va agradar molt a les dones, ja que el tema era completament nou per a algunes d’elles, fent molt bones preguntes i responent amb entusiasme a les preguntes que se’ls hi feien. Al final del taller, es van repartir un conjunt de paquets d’higiene d’hivern que consistien en una bufanda, mitjons, guants i vaselina. En resum, el taller va ser una activitat d’informació interactiva en què les dones van estar encantades de compartir el seu entendiment i aprendre sobre el tema interessant.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: