Col·laboració amb escoles Programa d'expansió

Col·laboració amb Escoles: Expansió Educativa d’Amics del Nepal

Tenint en compte els programes educatius d’Amics del Nepal, el projecte de Col·laboració amb Escoles del nou Programa d’Expansió és una iniciativa per arribar a tota la comunitat escolar. És una expansió del projecte d’Aprenentatge per Projectes, actualment implementat al Centre d’Activitats amb beneficiaris seleccionats…