Classes per projectes (PBL) Programa d'infants Suport a les famílies

Taller de salut i paquets d’higiene hivern de l’Aprenentatge per Projectes 2023/24

El 26 de desembre, es va dur a terme un taller de salut integral sobre “Cors Saludables” per als beneficiaris de PBL7. Posteriorment, el 28 de desembre, es va organitzar un altre taller de salut centrat en “Orelles Saludables” per als beneficiaris dels estudiants de…