Suport a les famílies

1a trobada amb les famílies des de l’inici de la pandèmia

Anualment es duen a terme dues o tres reunions familiars per aconseguir augmentar la participació familiar i orientar a les famílies sobre les activitats i participació dels seus fills i filles en el Programa Infantil d’Amics del Nepal. A les reunions, es comenta el progrés acadèmic i el creixement de la mainada a partir de les activitats i les observacions d’Amics, de les seves necessitats, dels seus aprenentatges, del seu desenvolupament social, del seu comportament i d’altres necessitats de suport familiar addicionals. Aquests punts es comenten i després s’organitzen en funció de la urgència i la necessitat d’actuació. Si bé l’enfocament principal de la reunió familiar d’Amics és compartir les actualitzacions i activitats de la canalla, també és important actualitzar les situacions de les famílies.

No poder dur a terme aquestes reunions durant gairebé un any han creat algunes barreres de comunicació entre les famílies i Amics. Encara que es van realitzar seguiments i contactes freqüents per estar actualitzats, es van trobar dificultats per obtenir informació detallada i respostes de manera oportuna. Així, el 27 de març de 2021 es va dur a terme una reunió familiar amb el principal objectiu d’orientar les famílies sobre les activitats dels seus fills i filles juntament amb els nous termes i condicions del programa. Un total de 34 assistents van participar en la trobada, on més del 90% van ser dones i infants.

En la trobada es va realitzar la presentació sobre les activitats del programa infantil i la participació dels beneficiaris on es van mostrar vídeos i fotografies. Les dades familiars addicionals també es van actualitzar juntament amb la signatura d’acords anuals de patrocini i activitats de projectes amb ells. També es va dur a terme una enquesta sobre el Projecte d’alfabetització de dones i es va crear un grup de discussió entre les dones assistents per veure la possibilitat d’impartir classes d’alfabetització amb elles. També es van fer entrevistes personals amb alguns pares/mares per comprendre millor la seva situació familiar. Va ser interessant veure la resposta positiva i la participació de les famílies en la reunió i la seva satisfacció per l’aprenentatge i desenvolupament dels seus fills i filles.