Programa d'infants Suport a les famílies

Signatura de nous convenis per al curs 2023/24

Al març, vam signar un nou conveni de projecte per al curs 2023/24 amb els beneficiaris del Programa Infantil i els seus tutors. Es va dur a terme una breu trobada familiar al Centre d’Activitats on es desenvolupen les activitats del Programa Infantil d’Amics i es va discutir el progrés dels estudiants. Aquest és un acord anual signat amb les nostres beneficiàries i beneficiaris, que inclou detalladament les activitats i algunes regulacions, juntament amb els beneficis. Aquestes clàusules són molt descriptives i expliquen els tipus d’activitats en les quals participaran les nenes i els nens, així com els beneficis que n’obtindran. D’aquesta manera, assegurem la transparència del nostre programa entre les tutores i els tutors de les beneficiàries. Un total de 30 beneficiàries i beneficiaris de cinquè a novè curs continuaran amb nosaltres l’any que ve i han signat el conveni. 

Hi ha tres projectes diferents en el marc del Programa Infantil, que són, Suport familiar, Aprenentatge basat en projectes (PBL) i Aprenentatge experiencial (EL), amb diferents activitats i beneficiàries. Actualment, comptem amb un total de 35 beneficiàries i beneficiaris directes del Programa Infantil, que pertanyen a entorns socioeconòmics desfavorits i majoritàriament assisteixen a escoles públiques i comunitàries. Cinc estudiants s’examinaran de SEE aquest abril, completant així el nostre programa per a nenes i nens, mentre que 10 noves estudiants i estudiants dels cursos 6 s’han inscrit per a l’any acadèmic vinent a les escoles públiques el maig de 2023. 

Els acords que signem són molt útils per recopilar les dades necessàries i donar el màxim suport possible. Hem estat proporcionant suport educatiu i de salut, així com activitats extracurriculars, per desenvolupar habilitats per a la vida en el marc dels projectes PBL i EL.