KEBS Programa d'infants Suport a les famílies

Informe extern de la reunió de pares (2 de novembre de al 2019)

El centre d’activitats d’Amics del Nepal organitza cada any, trimestralment, reunions de pares sota el programa “Suport a la Família”. La idea d’aquestes reunions va sorgir amb l’objectiu d’involucrar pares i fills en el desenvolupament acadèmic, personal i social de l’infant. Les reunions celebrades el…