Namuna Bari

Segona plantació de bolets a Balmandir

Després de completar el primer cultiu de bolets el 24 de setembre de 2019 a Bhimphedi, Balmandir, a l’octubre es va realitzar el segon cultiu. Com la plantació ja s’havia fet amb anterioritat, l’equip ja tenia experiència i no van tenir cap problema tècnic amb el nou cultiu. Quan es van rebre totes les matèries primeres es va dur a terme la plantació. Durant la plantació, a més dels joves i el personal de Balmandir, es va necessitar mà d’obra extra i es va contractar gent externa.

L’objectiu principal de conrear bolets al centre d’acollida és proporcionar aliments nutritius i saludables als nens de Balmandir, que creixen en el seu propi hort. A més, el cultiu també ha ajudat a reduir el cost de la compra de verdures per als àpats del centre. Des del 18 d’octubre, en aquest segon cultiu, s’han aconseguit al voltant de 40 kg de bolets. Però hi van haver problemes amb els àcars i insectes i algunes de les bosses es van espatllar.

La plantació de bolets és molt productiva i la família Balmandir adquireix nous coneixements. A més, el cultiu de fongs (o qualsevol altre vegetal) sempre ha estat una forma d’ensenyar als nens a menjar aliments saludables i nutritius i una forma pràctica d’aprendre sobre l’agricultura. Segons tots els nois i el personal de Balmandir, els seus bolets estan més bons que els bolets que compren al mercat.

El projecte Namuna Bari és possible gràcies al suport d’Ateneu del Món i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: