KEBS Programa d'infants Suport a les famílies

Informe extern de la reunió de pares (2 de novembre de al 2019)

El centre d’activitats d’Amics del Nepal organitza cada any, trimestralment, reunions de pares sota el programa “Suport a la Família”. La idea d’aquestes reunions va sorgir amb l’objectiu d’involucrar pares i fills en el desenvolupament acadèmic, personal i social de l’infant.

Les reunions celebrades el 2 de novembre es van dividir en dos torns; primer amb pares i alumnes de KEBS (escola governamental de Katmandú) i posteriorment amb els pares i estudiants que no són de KEBS. La idea de dur a terme aquestes reunions era presentar la nova estructura per les classes PBL (Project Based Learning) i les sessions experimentals que s’estrenen properament. També es va informar als pares dels estudiants de grau 8 i 9 que aquests s’uniran a la sessió experimental tots els dissabtes, en comptes de continuar amb les classes de repàs, com feien fins ara. A més de realitzar aquesta proposta amb els alumnes de grau 8 i 9, s’han seleccionat uns quants alumnes de KEBS de grau 5 a 7 per unir-se a les classes PBL.

Durant la reunió, els pares van ser informats dels projectes i activitats en curs a Amics del Nepal a través de presentacions PowerPoint. D’una banda, vam informar els pares sobre la nova estructura de classe de PBL. D’altra banda, es va signar un acord amb els pares dels estudiants que no pertanyen a KEBS perquè els seus fills puguin unir-se a la classe PBL al centre d’activitats. I finalment, vam discutir sobre els termes i condicions de l’acord que ambdues parts han de complir. Aquest tipus de reunions ajuden a que els pares comprenguin millor la participació i el creixement general dels seus fills dins d’Amics del Nepal.