Hora de formació

Sessions de desenvolupament del personal i col·laboradors al Centre d’activitats

Els tallers i les sessions de desenvolupament ajuden els treballadors a augmentar les seves habilitats i alhora brinden a les organitzacions l’oportunitat d’augmentar la productivitat dels empleats i promoure la cultura del lloc de treball.

Arran d’això, Amics del Nepal ha estat duent a terme regularment aquestes activitats en el marc del seu projecte “Hora de Formació”, per ajudar al personal i als col·laboradors a desenvolupar les seves habilitats personals i fomentar uns forts lligams entre ells i l’organització. Les activitats inclouen excursions, assistència a tallers rellevants realitzats per altres organitzacions i participació a celebracions importants.

Si bé aquests esdeveniments només ocorren ocasionalment, cada 2 setmanes es duen a terme sessions de desenvolupament intern en les que el nostre personal i els col·laboradors realitzen presentacions sobre diversos temes. Aquesta ha estat una dinàmica molt eficaç perquè els ha ajudat a millorar les seves habilitats de comunicació, desenvolupar el pensament crític i millorar les presentacions, així com adquirir coneixements i consciència sobre temes específics.

Un resultat positiu del nostre projecte Hora de Formació ha estat el fort vincle entre els empleats, així com un ambient de treball agradable, els quals són cabdals, a més de l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: