Classes experimentals (EL) Programa d'infants

Reunió familiar i taller sobre estils parentals

El 8 de juliol es va dur a terme una reunió familiar amb els pares de l’alumnat  del curs Aprenentatge Experiencial (EL) per debatre les activitats dels seus fills relacionades amb el projecte. L’objectiu principal de la reunió va ser fer comprendre als pares de la participació i el progrés dels seus fills en el projecte EL dut a terme per Amics del Nepal. A més, durant la sessió es va organitzar un taller sobre estils i habilitats parentals positives, oferint als pares l’oportunitat d’aprendre noves tècniques per a una criança efectiva i positiva.

Degut a restriccions de temps, només van assistir a la reunió 13 dels 17 pares. Als participants se’ls van presentar diferents estils parentals i el seu impacte potencial en els infants, posant èmfasi en la importància de la comunicació. A la trobada vam animar als pares a participar activament a compartir les seves experiències. També es va dur a terme una activitat col·laborativa del programa infantil, la qual van trobar molt engrescadora. Aquest enfocament col·laboratiu no només va fomentar la participació activa dels pares, sinó que també els va permetre ser testimonis de l’impacte positiu que tenia en l’aprenentatge i el desenvolupament dels seus fills dins l’entorn d’aprenentatge agradable d’Amics del Nepal.

En general, els comentaris positius dels pares sobre les habilitats parentals, les activitats de col·laboració i les experiències d’aprenentatge engrescadores destaquen l’èxit d’Amics del Nepal en proporcionar una comunitat de suport i promoure el desenvolupament holístic dels infants. A més, els pares estan molt entusiasmats per assistir a la propera reunió, on se’ls brindaran oportunitats per explorar més sobre una criança efectiva i positiva. Les reunions familiars es realitzen habitualment cada trimestre al Centre d’Activitats d’Amics del Nepal.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: