Classes experimentals (EL) Programa d'infants

Comença el segon trimestre d’EL

L’inici del segon trimestre del projecte d’Aprenentatge Experiencial (EL) d’Amics del Nepal va tenir lloc el 5 d’agost dins les instal·lacions del Centre d’Activitats. L’enfocament d’aquesta segona sessió era educar tots els estudiants d’EL sobre el tema vital dels drets dels infants i brindar-los oportunitats per a una anàlisi en profunditat d’aquesta qüestió, fomentant habilitats de pensament crític. Actualment, en el projecte EL, hi assisteixen un total de 17 estudiants dels graus vuit, nou i deu, tots ells demostrant una gran curiositat i entusiasme per estudiar els drets dels infants.

La sessió d’EL va començar amb una sèrie d’activitats agradables en les quals els estudiants van reflexionar sobre els esdeveniments del primer trimestre i van compartir els seus moments memorables amb l’equip d’Amics, seguit d’una introducció al concepte dels drets dels infants. A mesura que avançava la sessió, els estudiants també van aprendre sobre les responsabilitats i van compartir els seus pensaments sobre el tema. Per fer la classe més atractiva, els estudiants van aplicar les seves habilitats de pensament crític per representar visualment els diversos reptes als quals s’enfronten els infants en la societat nepalesa, independentment dels drets dels infants. Van compartir els seus pensaments sobre el tema amb l’ajuda de dibuixos mentre explicaven les seves preocupacions triades sobre qüestions relacionades amb els drets dels infants.

Aquestes sessions d’EL es realitzen tots els dissabtes al Centre d’Activitats d’Amics, guiades per activitats basades en temes. Les classes del segon trimestre també abracen un doble propòsit: revifar el compromís intel·lectual dels estudiants a través d’activitats divertides i encoratjar-los a fer ús de la seva creativitat i pensament crític per a un aprenentatge més interactiu. Les pròximes classes d’EL incitaran els estudiants a reflexionar de manera crítica sobre els problemes relacionats amb els drets dels infants i les solucions dirigides a l’esdeveniment final de les sessions.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: