Programa de joves Setmana social (SW)

Tancament de l’After SEE

Amics del Nepal va dur a terme amb èxit el programa After SEE sobre medi ambient i sostenibilitat que es va desenvolupar des del 24 d’abril fins al 30 de juny de 2023. El programa buscava proporcionar als estudiants la informació i les habilitats necessàries per comprendre i abordar els problemes ambientals, promoure pràctiques sostenibles i, sobretot, inculcar als i les joves un sentiment de responsabilitat ambiental. El currículum de 10 setmanes va incloure sessions interactives, tallers, visites de camp i aprenentatge basat en activitats per mantenir l’interès dels estudiants i desenvolupar la seva comprensió dels problemes ambientals.

Les i els joves que van participar en l’After SEE, un programa sobre medi ambient i sostenibilitat organitzat per Amics del Nepal, van aconseguir nombrosos resultats d’aprenentatge significatius, incloent-hi: un major coneixement dels reptes ambientals i els seus efectes en el món, una comprensió dels principis i pràctiques de desenvolupament sostenible, i coneixements de mètodes viables per reduir els residus, estalviar recursos i promoure la sostenibilitat ambiental. També van adquirir coneixements sobre les fonts d’energia renovable i el seu potencial per contribuir a un futur més respectuós amb el medi ambient, i van millorar les seves habilitats de pensament crític i resolució de problemes en relació amb les preocupacions ambientals.

A més, les i els joves van posar en pràctica els seus coneixements teòrics organitzant tallers de reciclatge de paper en dues escoles (Shree Bal Byabasayee Kendra Secondary School i Shram Rashtriya Secondary School).

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: