Classes experimentals (EL) Programa d'infants

Any acadèmic 23/24: Ha començat l’Aprenentatge Experiencial

Les classes d’Aprenentatge Experiencial (EL) d’Amics van començar el 29 d’abril al Centre d’Activitats. Tenim un total de 17 estudiants per a la sessió 23/24 que estudien els graus vuit, nou i deu. Igual que l’any passat, els i les estudiants realitzaran quatre sessions temàtiques al llarg de l’any. La primera sessió es basa en el medi ambient i la sostenibilitat, on els estudiants aprendran a identificar problemes ambientals i analitzar-los críticament per proposar solucions sostenibles.

Les classes d’EL es realitzen només els dissabtes, ja que els estudiants estan ocupats amb les seves activitats escolars durant la setmana. L’objectiu principal del nostre projecte d’EL és contribuir a l’aprenentatge i desenvolupar les seves habilitats per a la vida i valors a través de l’exploració activa de problemes del món real, experiències directes i diverses activitats d’aprenentatge divertides. Al donar la benvinguda als nous estudiants a les sessions d’EL, se’ls proporciona una plataforma d’aprenentatge al Centre d’Activitats d’Amics, on treballen individualment o en grups amb la guia dels facilitadors per complir amb els objectius. També es realitzen visites de camp i sessions amb ponents convidats per donar suport i millorar el seu aprenentatge.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: