Programa de joves Setmana social (SW)

El curs post SEE 2023, en marxa

El Curs post SEE (Examen d’Educació Secundària) de l’edició 2023/2024 va començar l’11 d’abril al Centre d’Activitats amb 15 joves. 5 joves es van presentar amb èxit a l’examen SEE del 2023 i van ser promoguts del Programa Infantil d’Amics del Nepal al Programa Jove. 3 joves de Bhimphedi Balmandir van poder unir-se al Curs SEE al Centre d’Activitats. I s’hi han inscrit 6 joves nous de dues escoles públiques: Siphal i Shram. El Curs SEE 2023 es basa en el tema “Medi ambient i sostenibilitat”, on els joves aprendran sobre diferents conceptes de medi ambient i podran identificar els problemes ambientals actuals.
El Curs SEE es duu a terme 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres) de 8:00h a 12:00h durant 9 setmanes. L’objectiu principal del curs és contribuir a l’aprenentatge dels joves i desenvolupar habilitats de vida sostenible basades en les 5C: Creativitat, Pensament Crític, Comunicació, Col·laboració i Cures. Es faran visites de camp i sessions amb oradors convidats per donar suport i millorar el procés d’aprenentatge.
Al final del curs, els i les joves podran analitzar críticament els problemes ambientals i trobar-hi solucions sostenibles. Un dels principals resultats del Curs SEE és dur a terme tallers escolars a 2 escoles públiques amb els estudiants de sisè grau sobre el tema de la gestió dels residus com un important problema ambiental.