Alfabetització de dones (WLP) Programa d'expansió

Distribució de llibres de WLP nivell 3 al centre d’activitats

El Projecte d’Alfabetització de Dones (WLP) d’Amics del Nepal ha dissenyat i produït els seus propis llibres curriculars al nepalès per als seus participants. Els llibres s’han utilitzat com a material de suport a les dones per millorar la seva alfabetització del nepalès. El projecte s’ha completat amb èxit en els dos nivells d’implementació a Katmandú, i gràcies a ell les dones han millorat la comprensió lectora i l’escriptura en nepalès.

El 25 de juny es va distribuir a 13 dones el llibre de tercer nivell WLP a Katmandú. A més, se’ls va proporcionar material escolar per a les seves classes. El llibre de nivell 3 de WLP és una revisió del segon nivell, que aporta una formació més àmplia, amb estructures gramaticals i exercicis bàsics d’aritmètica. S’han introduït exercicis creatius a tots els nivells per fer més interessant el llibre WLP i facilitar així l’aprenentatge a les dones.

En conclusió, la implementació del llibre WLP nivell 3 ha començat i espera dissenyar un pla d’estudis atractiu per ajudar les dones a millorar l’alfabetització.