Classes per projectes (PBL) Programa d'infants

Tancament de les classes preparatòries de PBL

El Centre d’Activitats d’Amics del Nepal ha estat sempre un centre d’aprenentatge per a tots els beneficiaris dels programes d’Amics. Les classes PBL (sigles de Project Based Learning en anglès) són un dels projectes en què els estudiants de sisè i setè grau de les escoles comunitàries participen després del seu horari escolar per aprendre, créixer i explorar.

Al continuar amb les classes presencials al Centre d’Activitats, el 21 de setembre també es van iniciar les classes preparatòries de PBL sobre l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’objectiu principal d’aquestes classes és desenvolupar habilitats de comprensió lectora i expressió oral dels estudiants en anglès. Prèviament a les classes, es va realitzar una avaluació entre els estudiants per conèixer el seu nivell de comprensió lectora i escriptura.

Durant la implementació de les classes, es van realitzar diverses activitats orals relacionades amb la construcció de vocabulari i la seva pronunciació, per desenvolupar les seves habilitats de comunicació. A més, als estudiants van treballar amb contes en anglès, per a llegir, comprendre i comentar-los. Complementàriament, entre les sessions de lectura, també es van dur a terme diferents activitats d’art i cant per fer les classes més interessants i divertides per al seu aprenentatge.

Al final de les sessions, els estudiants van poder preparar i presentar un breu esbòs de conversa sobre diferents temes com “Les meves aficions”, “La meva escola” i “El meu entorn”. A través d’aquestes classes, els estudiants han millorat el vocabulari i les habilitats de comprensió lectora. A més a més del desenvolupament de l’anglès com a llengua, els estudiants també han treballat les habilitats de cooperació, treball en equip i comunicació. Aquestes classes continuaran al gener, a la segona fase de les classes preparatòries, amb més activitats divertides d’aprenentatge.