Classes experimentals (EL) Programa d'infants

Tancament Fase 2 de les Sessions Experimentals

Des de setembre de 2020 que s’estan realitzant les sessions d’EDP (English Development Program) online, ja que per culpa de la pandèmia les classes pels nens i joves no es poden impartir al centre d’activitats de Katmandú. Aquestes sessions d’EDP tenen com a objectiu desenvolupar i millorar l’aprenentatge de l’anglès dels beneficiaris d’Amics del Nepal, a través de la pràctica de les seves habilitats socials (creativitat, pensament crític, col·laboració, comunicació, cura). La metodologia utilitzada es basa en l’aprenentatge a través de l’experimentació. La primera fase d’EDP es va completar a l’octubre i va constar de 10 sessions setmanals de 1,5 hores cadascuna, amb el tema “amabilitat i cura” pel grup infantil (sessions experiencials).

Degut a la importància que té l’aprenentatge de l’anglès, i l’impacte positiu de la primera fase d’EDP en el creixement i l’exposició general dels nens, les sessions d’EDP van continuar. La segona fase es va iniciar el 23 de novembre amb el tema “autoexpressió”. En aquesta fase, a més de millorar el seu anglès, els estudiants van entendre què és l’autoexpressió, la seva importància i els diferents mitjans i formes que poden utilitzar per expressar-se. Aquesta fase de 10 sessions es va implementar amb dinàmiques artístiques, vídeos i diferents jocs, intentant que cada sessió fos el més interessant possible per als estudiants.

La cloenda del segon EDP es va realitzar el 9 de gener, amb les exposicions finals dels estudiants. L’alumnat va anar preparant el seu treball final al llarg de les sessions i, per a la seva presentació, van utilitzar els recursos apresos durant les classes. Va ser interessant veure els diferents mitjans d’autoexpressió que va triar cadascun pel seu treball final. A la cloenda, els estudiants van presentar els seus propis poemes i històries, discursos, arts, dibuixos i teatre en directe, davant dels seus companys.

Estem molt contents del progrés dels nostres estudiants a través d’aquestes sessions. Com que sembla que la situació està tornant a la normalitat, ens estem plantejant realitzar les properes sessions experimentals al Centre d’Activitats d’Amics, seguint totes les precaucions de seguretat necessàries.