Namuna Bari

Informe de tancament de Namuna Bari 2018-2020

Resum

NAMUNA BARI (NB) és un dels projectes d’Amics del Nepal en el marc del Programa de Dones, que es va iniciar el setembre del 2017 a Bhimphedi Balmandir, una casa d’acolliment de nens i nenes situada a uns 50 km al sud de la capital de Katmandú. El projecte es va iniciar amb l’objectiu principal d’ajudar a la casa d’acolliment a ser més sostenible aprofitant els beneficis de l’horta i de l’hectàrea de terreny per proporcionar una dieta més equilibrada als infants. A la casa d’acolliment hi ha més de 40 nens i personal que s’ocupa de les operacions i el manteniment del dia a dia. El projecte també té com a objectiu empoderar les dones i les comunitats locals mitjançant habilitats agrícoles. Durant els darrers dos anys, el projecte s’ha centrat principalment en el cultiu de bolets, hortalisses (fent atenció al cultiu de tomàquet) i arbres fruiters. A part d’això, el projecte també ha investigat algunes tècniques i mètodes agrícoles nous.

Al setembre del 2018, un jove que va créixer a la casa d’acolliment de Bhimphedi com un dels seus beneficiaris i va demostrar un gran interès per les plantes i la cura dels animals es va unir al projecte Namuna Bari com a coordinador del projecte. Kush va ser format pel personal del centre d’activitats i voluntaris de Barcelona a la fase inicial per desenvolupar les seves habilitats necessàries per al desenvolupament i implementació del projecte. El coordinador del projecte va visitar diferents llocs i instituts agrícoles de Katmandú per obtenir formació per millorar i desenvolupar els seus coneixements sobre agricultura. A més, va completar un curs de formació professional de 18 mesos d’auxiliar de veterinaria. També es van dur a terme un grapat d’investigacions per recollir la informació necessària per a la implementació del projecte.

Cultiu de bolets

El primer cultiu de bolets es va llançar el gener de 2019 a Bhimphedi, Balmandir. Inicialment, implementar aquest cultiu a l’horta de Balmandir va ser força difícil. El projecte va afrontar problemes a causa dels canvis en les condicions climàtiques, el problema dels insectes, les plagues i les malalties. Poc a poc, els problemes s’han anat superant i el conreu s’ha millorat significativament. Fins ara el projecte ha estat capaç de cultivar quatre lots de bolets amb cada període de cultiu per lots de 2-3 mesos, i produir una mitjana de 50 kg de bolets per cultiu.

A més, es van establir contactes amb ONG nepaleses per millorar el cultiu de bolets. També es va adoptar un nou mètode per esterilitzar la palla mitjançant una caixa d’escalfament automàtic, del tot nova per la comunitat del lloc d’implementació. Els bolets s’han convertit en una font clau per mantenir la dieta nutricional a la casa d’acolliment de Bhimphedi.

Cultiu d’hortalisses regulars

L’horta Namuna Bari també es va utilitzar per cultivar hortalisses de temporada. Es van comprar varietats de planters, llavors i compost per cultivar hortalisses. A més, es va construir un viver per tenir una cura adequada de les llavors i els planters. Aquest viver es feia servir per produir planters d’algunes hortalisses (es compren llavors i s’obtenen els planters en aquest viver). Diverses varietats de verdures, com són la coliflor, la col, el tomàquet, l’albergínia, la carbassa, el capcicum, el rave, la carbassa amarga, la carbassa esponja, els espinacs, el cogombre i el blat de moro es van recollir en grans quantitats durant l’any.

La producció de bolets i hortalisses de l’horta també va reduir un 35% el cost de les despeses de verdures de Balmandir. A més, els nens van poder tenir verdures fresques cultivades des dels seus propis camps. Algunes verdures també es van utilitzar com a intercanvi per altres verdures per a la casa d’acolliment. De la mateixa manera, els nens també van ser introduïts i exposats a diferents mètodes i tècniques com l’escalfament automàtic, la pasteurització amb vapor i la pasteurització solar per als bolets i el reg per degoteig, produir compost casolà per al cultiu i la cura de verdures i cultius.

Arbres fruiters

Per donar suport a la dieta nutricional dels nens, es van plantar varietats d’arbres fruiters (arbustos) a l’horta. L’objectiu principal del cultiu dels arbres fruiters també era utilitzar la terra nua de l’horta que no era factible per al cultiu d’altres cultius. 

S’han conreat i collit fruites com el jackfruit, el mango, el litchi, el préssec, la pera, la guaiaba, la llimona i la canya de sucre. Aquestes fruites s’utilitzen per a amanides i adobats. Als nens els agraden tant per dinar com per berenar.

Producció de carbó vegetal

Es va fer un experiment amb carbó vegetal el 26 de novembre de 2019 amb l’ajut d’alguns voluntaris amb experiència en la producció de carbó vegetal, amb els nens i el personal de la casa d’acolliment. La idea principal de produir carbó vegetal era presentar-lo a la gent de la comunitat de Jamire, un petit poble a 4 km de la casa d’acolliment. A més, seria una nova font d’ingressos per a les famílies de les comunitats i evitaria que cremessin els brots que s’utilitzen normalment directament per cuinar, cosa que no és eficaç i provoca un gran fum que perjudica la salut. Atès que la gent de la comunitat no hi va mostrar prou implicació, el projecte de carbó vegetal es va endarrerir i finalment no es va dur a terme, a causa de les limitacions de la pandèmia de la covid-19. No obstant això, es va convertir en una oportunitat per al personal i els joves per aprendre i conèixer la producció de carbó vegetal.

Ramaderia

A més de l’agricultura, es va fer la cria de diferents animals a Balmandir. Es van comprar i criar noves gallines, galls i conills. També es va construir un refugi per a conills amb l’ajut de pagesos de la comunitat. Vam començar amb un petit nombre d’aquests animals per després produir-los en major quantitat. Vam poder intercanviar-ne alguns amb gent de la comunitat i utilitzar-los per proporcionar més aliment nutricional a Balmandir.

Eines i equipament bàsic

S’han adquirit tot un seguit d’eines i màquines per a millorar i facilitar el treball a l’hort: màquina de llaurar, polvoritzador de pesticides, destral, regadora, aixada petita, falç petita, falç gran, pal de ferro, alicates, abraçadora de mànega inoxidable, unió de tubs, aspersor d’aigua, tub de PVC, talladors, tisores de poda, cinta mètrica, bàscula, pedra d’esmolar, piqueta. 

Construccions

S’han construït els següents túnels i tancats a l’horta per a la correcta implementació del projecte:

  • 2 túnels de bolets amb estructures de bambú per al cultiu de bolets
  • 2 túnels hivernacles; un amb bambú i l’altre amb metall amb sistema de reg per degoteig per a tomàquets i verdures verdes
  • Un túnel hivernacle (viver) amb bambú per cultivar plàntules
  • Una tanca per protegir tota l’horta
  • Un cobert per a conills i gallines

Activitats i tallers

Es va realitzar una activitat de verdures amb els nens de primària que consistia en dibuixar diferents fruites i verdures que es conreen a l’horta. L’objectiu principal de l’activitat era familiaritzar els nens amb les fruites i verdures que es conreen a l’horta.

A banda d’això, també es va dur a terme una formació en cultiu de bolets per als joves i el personal de Balmandir. Totes aquestes activitats i tallers han fet que el personal, els joves i els nens estiguin més implicats a l’horta i treballin de manera força eficient i amb més entusiasme.

També amb la col·laboració amb projectes juvenils, es va dissenyar un jardí urbà al centre d’activitats. Durant el període de disseny i implementació del jardí urbà es van fer diferents visites educatives sobre el terreny.

Visites de camp

Per desenvolupar i recollir idees en agricultura, es van visitar diversos instituts agrícoles (a Katmandú, Pokhara i Bhimphedi).

  • Per donar suport al cultiu regular d’hortalisses es va visitar: Centre nacional de desenvolupament de fruites, granges d’investigació agrícola del Nepal i alguns centres de plantes a Katmandú.
  • Per al carbó vegetal es va visitar: el Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de Muntanyes (ICIMOD), Himalayan Nature, Foundation for Sustainable Technology (FoST) i l’Institut de Silvicultura d’Hetauda.
  • El coordinador va dur a terme formació sobre bolets en diferents instituts de Katmandú (Mush Nepal de Chandragiri, Seed land Nepal de Bhaktapur i altres granges privades locals de Dhulikhel, Bhimphedi)

Publicació i materials de formació

Es van dissenyar i publicar diferents fulletons, pòsters i llibres d’il·lustració durant l’any. Es van dissenyar els fulls de cultiu de bolets i es van proporcionar als participants (il·lustració, fulletó i pòsters) durant la formació. Aquests recursos i materials van permetre als participants obtenir idees clares sobre el cicle de cultiu de bolets. Aquests fulls es poden utilitzar en el futur també com a recursos d’aprenentatge. De la mateixa manera, es van dissenyar el mapa de l’horta, el calendari de cultiu de bolets i els calendaris normals d’hortalisses. El disseny dels calendaris ha servit de guies per a la planificació oportuna i la correcta implementació de les activitats establertes.

D’aquesta manera, els dos anys del projecte Namuna Bari, dissenyat per Amics del Nepal, amb el suport d’Ateneu del Món i el suport econòmic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ja estan acabats. Durant el període del projecte hi ha hagut molts reptes, èxits i nous aprenentatges. Diferents grups de persones van participar en el període d’execució del projecte. La població local també va mostrar interès per aquest nou i educatiu projecte d’agricultura. Esperem que el projecte ajudi a la casa d’acolliment de Bhimphedi a assolir els seus objectius de sostenibilitat mitjançant l’aplicació de noves tècniques agrícoles, a més de mantenir l’hort Namuna Bari com a exemple a la comunitat. Esperem que puguem continuar el projecte també en els propers anys.

El projecte Namuna Bari és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Montornès del Vallès i ha estat possible durant el periode 2018 – 2020 gràcies al suport d’Ateneu del Món i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.