Classes experimentals (EL) Setmana social (SW)

Tancament de la fase I del projecte EDP Online

El 9 d’octubre vam acabar la primera fase del projecte d’Amics del Nepal anomenat EDP (English Development Program). Aquesta formació s’ha realitzat de manera online, i amb una durada de 5 setmanes, es van realitzar sessions de 1,5 hores dos cops per setmana.

Ja que que l’anglès és un idioma bàsic per desenvolupar-se en la vida, aquesta primera fase del programa tenia com objectiu analitzar el nivell d’anglès dels estudiants dels graus VIII, IX, X, per un costat, i els joves de XI, per un altre, per després millorar les seves habilitats lingüístiques utilitzant l’enfocament d’Amics del Nepal, amb mètodes experiencials orientats a l’estudiant. I, al mateix temps, mantenir els nostres resultats d’aprenentatge bàsics de les 5C (creativitat, pensament crític, col·laboració, comunicació, afecte).

Les sessions EDP dels adolescents (grau XI) van girar entorn al concepte “idea”. D’on ve una idea? Què hem de fer quan tenim una idea? van ser algunes de les qüestions abordades durant les sessions. A part d’això, es va presentar als estudiants tres components gramaticals bàsics; substantius i adjectius, l’article i el verb ser. A l’acabar el curs els estudiants van poder debatre d’on venen les idees i què han de fer amb elles, tot això utilitzant eines de lectura i gramàtica en anglès.

D’altra banda, el programa EDP infantil (graus VIII, IX, X) es va basar en el tema “amabilitat i cura”. A aquest grup de nens també se’ls va presentar components gramaticals bàsics (com substantius, pronoms, adjectius i el verb to be) i activitats de lectura i comprensió auditiva. A més de la gramàtica, els nens van poder comprendre i explorar la importància de la bondat, sent important ser una persona amable a la vida. També se’ls va animar a fer un acte de bondat cada dia.

Les sessions es van crear i es van executar dinàmicament proporcionant materials digitals i accions a fer casa seva. Es van utilitzar vídeos, fotografies, històries com a mitjans d’informació. A partir d’aquesta primera fase, es planificaran i desenvoluparan les pròximes etapes, que Amics del Nepal va decidir començar a principis de novembre.

Amb el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès