Cases d'acolliment Programa de joves

Les classes d’espanyol dels dissabtes


Des de desembre de 2017, cada dissabte durant una hora, un parell d’empleats del Centre d’Activitats Amics del Nepal va a una organització espanyola anomenada Sangha Activa a Boudha per ensenyar espanyol als nens del centre. Sangha Activa és una llar per a nens on hi ha 13 nens i nenes que estudien diferents graus.
Les classes d’espanyol dels dissabtes es duen a terme a través de l’aprenentatge basat en activitats. El personal d’AN prepara jocs i activitats per als nens perquè puguin aprendre i adoptar l’idioma espanyol d’una manera divertida. Com a resultat, els nens estan molt entusiasmats i motivats en l’aprenentatge de l’idioma. Tot i que podem veure una millora gradual, no hem pogut veure una millora dràstica des que vam començar les classes d’espanyol, ja que l’idioma en si és bastant difícil. Ara, els nens són capaços de pronunciar paraules comunes i reconèixer-les. I també poden presentar-se d’una manera senzilla. Aquestes classes també han estat molt útils perquè el personal d’Amics entengui millor el procés d’ensenyament d’un idioma estranger als joves estudiants, per tant, està creant una experiència d’aprenentatge tant per als estudiants com per als mestres.