Alfabetització de dones (WLP)

Projecte d’alfabetització de dones a Bhimphedi

Amics del Nepal ha iniciat un grup estable del projecte d’alfabetització de dones al municipi rural de Bhimphedi (el gener de 2022). Vam iniciar el projecte amb 15 dones i les hi vam proporcionar tots els materials necessaris per a les classes. Es va contractar una mestra i s’ha preparat l’espai per a les classes.
Les classes es van aturar temporalment entre el febrer i l’abril perquè la majoria de les dones estaven ocupades durant l’època de collita. Les beneficiàries del projecte són de diferents grups d’edat i ètnies. L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar les habilitats bàsiques de lectura i escriptura de les dones i fer-les conscients del seu entorn.
A les classes, les dones fan diverses activitats, com ara tallers de salut i higiene, sessions de xerrades amb convidats sobre diversos temes importants, visites de camp i pel·lícules, per exposar-les a un millor entorn d’aprenentatge.
Les classes han estat molt útils per a què les dones prenguin consciència sobre qüestions importants i el seu entorn per dur una vida sana i productiva.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: