Alfabetització de dones (WLP)

Projecte d’Alfabetització de Dones de Bhimphedi

El Projecte d’Alfabetització de Dones (WLP) ha estat empoderant les dones mitjançant habilitats d’alfabetització. Aquest projecte d’Amics del Nepal sempre ha donat suport perquè les dones desenvolupin les seves habilitats bàsiques d’alfabetització i així poder estar informades i empoderades per assolir una vida digna i millorar-ne el benestar.

        Bhimphedi WLP és una extensió del WLP d’Amics del Nepal que va començar el gener de 2022. El projecte va començar amb la participació de 15 dones a Bhimphedi, Simaltar. Totes són dones de la comunitat local de Bhimphedi que no saben llegir ni escriure. A l’inici les dones van rebre llibres i material escolar per a les classes. El projecte d’alfabetització es va tancar després d’una setmana des de l’inici degut a la manca d’espai i d’un coordinador. Ara, amb la planificació i la coordinació adequada, WLP a Bhimphedi s’ha reiniciat des del 28 d’abril del 2022 amb les mateixes dones participants.

Les classes de WLP es duen a terme tres cops per setmana a Bhimphedi amb el primer nivell de llibres de WLP. Actualment, les dones compten amb un nou i còmode espai per desenvolupar les classes. L’espai llogat està cobert, així les classes no es veuen afectades ni per la pluja del monsó ni pel calorós estiu. Tots els tallers i classes es fan en un ambient confortable. Les dones estan contentes amb les classes i ho veuen com una oportunitat per empoderar-se a través de l’alfabetització.