Classes per projectes (PBL)

Inscripció de nous estudiants

Hem inscrit un total de 15 nous i noves estudiants procedents de 3 escoles governamentals (graus sis i set) al Programa d’Infants PBL d’Amics per al nou any acadèmic 2079 (2022/23). En total hi haurà 10 estudiants a PBL6 (per al sisè grau) i uns altres tants a PBL7 (per al setè grau), inclosos els estudiants antics. La inscripció dels i les estudiants s’ha dut a terme durant els mesos de febrer i març, quan hem visitat 3 escoles governamentals a prop del Centre d’activitats (àrea de Chabahil i Boudha) i vam explicar el nostre programa als nens i nenes i als seus representants escolars a mitjançant presentacions i reunions.

Es va realitzar una reunió d’orientació amb els nens i nenes seleccionades amb els pares i/o les mares el 12 de març al Centre d’Activitats. A la sessió, es va presentar el nostre nou esquema de Beques Amics i el Programa d’Infants, juntament amb els seus beneficis i activitats destinades al desenvolupament i creixement general dels nens i nenes participants. Els acords de subvenció de PBL i Amics també van ser signats pels pares i/o les mares i els nens i les nenes.

La Beca Amics és una iniciativa de desenvolupament i suport a l’educació de Children’s Home/Amics del Nepal proporcionada als beneficiaris i beneficiàries seleccionats que estudien als graus 6 a 10 de les escoles públiques, i estudis superiors. S’ofereixen diversos suports educatius, financers i d’un altre tipus als beneficiaris i beneficiàries en diferents fases, amb la finalitat de promoure’n el desenvolupament educatiu, sanitari i de mitjans de subsistència. El Programa d’Infants d’Amics s’enfoca a tancar les bretxes recolzant nens i nenes pertanyents a entorns socioeconòmics desfavorits que majoritàriament assisteixen a escoles governamentals i comunitàries.

Segons les observacions i el nivell de participació dels assistents, els familiars i els i les noves alumnes, estaven molt contents i emocionats de començar un nou viatge amb Amics del Nepal. D’ara endavant, 10 nous estudiants de sisè grau s’inscriuran cada any al projecte Amics PBL des de les escoles públiques de la comunitat.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: