Awasuka

Awasuka: Les cases de Supin a punt

Les cases de Supin ja estan gairebé acabades. Al mateix temps, des de la NRA de Kathmandu (Nepal Reconstruction Authority) també s’han obtingut les autoritzacions per als diferents models del sistema de bloc confinat: cases de 2 i 4 habitacions, amb cobertes en una i dues pendents.

De les 7 cases noves que Awasuka s’havia compromès a construïr, només resten pendents d’acabament les 2 cases socials, 1 a Matilo Supin i 1 altra a Talo Supin, totes elles en fase de coberta.

Pel que fa a les 5 cases on s’ha de fer reforç anti-sísmic, es començaran després dels monzons, ja que abans ha estat impossible degut a l’escassesa d’aigua en la zona de Matilo Supin.