Alfabetització de dones (WLP) Programa d'expansió

Distribució de llibres d’alfabetització de nivell 2 a Bhimphedi

L’1 de novembre es van distribuir llibres de nivell 2 del projecte d’alfabetització de dones preparats pel personal d’Amics del Nepal. Les dones també van rebre material de papereria per a les classes. Hi havia 15 dones presents durant la distribució. Els llibres són els materials de suport per ajudar les dones a desenvolupar les seves habilitats bàsiques d’alfabetització en nepalès.

Després d’acabar el llibre de nivell 1, les dones ja són capaces de llegir i escriure paraules bàsiques en nepalès. Amb el llibre de nivell 2, s’espera que les alumnes siguin capaces de desenvolupar fonètica nepalesa bàsica, paraules i frases senzilles. A més, el llibre inclou alguns exercicis de repàs del llibre del nivell anterior. A part d’això, també hi ha exercicis artístics i visuals addicionals que complementen i fan que l’aprenentatge sigui més interessant i entretingut.

El projecte preveu seguir dissenyant un currículum atractiu en el futur que ajudi les dones a seguir millorant les seves habilitats en lectura, escriptura i expressió.