Programa de dones

Amb l’objectiu de perseguir que totes les dones:

  • Portin vides dignes i ben informades que les permeti gaudir de benestar
  • Coneixin i siguin capaces de mantenir hàbits que les portin a viure saludablement i amb bones relacions interpersonals
  • Siguin autosuficients i capaces de proveir per a les seves famílies que les portin a l’empoderament

i que finalment puguin ser les families i entitats nepaleses les que puguin prendre partit i ser capaces de fer-se càrrec, cada una al nivell que li pertoca, de tots els objectius de l’associació en educació, salut i subsistència,

Amics del Nepal treballa en els següents programes:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!