Programa de dones

Nepal és un país en desenvolupament amb una marcada inestabilitat política, on la igualtat de gènere no està gens present en els valors socials i les pràctiques culturals del país. Les dones al Nepal encara lluiten per tenir accés a drets bàsics com l’educació i la informació.

Juntament amb el Projecte d’alfabetització de dones, Amics del Nepal també ha iniciat un projecte d’agricultura anomenat Namuna Bari durant el 2017. El projecte s’està implementant actualment al Balmandir de Bhimphedi, a la regió de Makwanpur. L’objectiu principal del projecte és fer que els nens siguin autosuficients i introduir pràctiques agrícoles ecològiques, sostenibles i innovadores a la comunitat del poble i de la regió. Els beneficiaris clau d’aquest projecte són les dones que gestionen la casa d’acollida.

A més, Amics del Nepal també té previst llançar altres projectes en un futur pròxim que tinguin com a objectiu el desenvolupament d’habilitats i oportunitats per a les dones del Nepal. Esperem que, contribuint a l’educació, la salut i les oportunitats de les dones, elles ho retornin creant comunitats fraternals, segures i socialment compromeses.

A través de tots aquests projectes del programa de Dones, Amics del Nepal pretén complir els següents objectius:

Objectius educatius:

Que totes les dones tinguin oportunitats i educació dignes, que les portin a una vida de benestar.

Objectius de salut:

Que totes les dones siguin capaces de tenir hàbits que condueixin a una vida sana.

Objectius de la vida:

Que totes les dones siguin autosuficients i siguin capaces de sustentar les seves famílies, tot empoderant-se.

A més d’aquests objectius, el programa Dones també té l’objectiu final que tothom qui es relacioni amb el projecte i amb les dones beneficiaries compleixi en algun moment del futur tots els objectius d’educació, salut i mitjans de vida esmentats anteriorment.

Amics del Nepal treballa en els següents programes:

Per a veure les darreres notícies, cliqueu aquí!