Anar a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »


Projectes urbans

wlp

Alfabetització de dones

Des de l’any 2005, que es va iniciar el projecte, Amics del Nepal ha pogut donar estudis d’alfabetització a més de 1.600 dones.

Després de dos anys sense poder tirar endavant el programa per manca de finançament, el 2015 s'han pogut reprendre els cursos gràcies a la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cornellà.

Aquest programa de capacitació i formació està adreçat a dones majors de 18 anys, de poblacions i barris de la Vall de Kathmandu. El programa comprèn classes d’alfabetització en llengua nepalesa i escriptura en alfabet sànscrit, així com la capacitació en regles bàsiques d’aritmètica i càlcul.

El programa d’alfabetització és només un esglaó dins el programa de capacitació i empoderament de dones, totes elles de procedència social i econòmica molt baixes, moltes d’elles sense una ocupació remunerada i ocupades en la seva família i treball de la llar. En aquest context, el conjunt del programa preveu també la seva formació en alfabetització i capacitació productiva.

El 2015 el programa es va tornar a engegar, i ho va amb força, ja que a part de Kathmandu, on 50 dones han participarat del programa,també a  Mahendranagar han disposat dels recursos per poder donar el curs a 50 dones més.

L’objectiu global és reduir l’exclusió social i econòmica de les dones que viuen en situació de pobresa al Nepal. Com a objectius específics hi ha reduir l’analfabetisme femení en 20 comunitats de la Vall de Katmandú i millorar la situació socioeconòmica de les dones de baixos ingressos a través de la seva capacitació productiva i serveis de suport per a la generació d’ingressos.

 Cornellà


En l'edició 2011/2012, el programa es desenvolupà en 13 nuclis de les ciutats de Katmandu i Patan (Lalitpur), i ha estat portat a terme per un grup de 12 formadors. Les 320 participants admeses en el programa, eren dones totalment analfabetes d’entre 18 i 60 anys, de diferents estatus i ocupacions, entre les quals hi havien treballadores en serveis domèstics, en petits tallers d’alfombres i mestresses de casa.

El programa de formació inclou un primer grau que té una durada de set mesos amb 350 hores, i un segon nivell avançat, de tres mesos de durada, amb 150 hores de classes. El curs complet té una durada de deu mesos, amb classes diàries de dues hores de durada, sis dies a la setmana, de diumenge a divendres.

A final de curs se celebren actes de graduació en cadascun dels nuclis on s’han impartit les classes, en les que es lliura un diploma que certifica la capacitació en lectura, escriptura i càlcul aritmètic. En aquestes cerimònies també hi participen els professors i els coordinadors del programa, així com representants de Mitra Kunja Nepal, la organització contrapart d’Amics del Nepal, que actua com a executora del projecte.

Capacitació en lectura, escriptura i aritmètica

Al final del curs, les participants que l’han superat, són capaces de llegir i escriure en llengua nepalesa, així com poder realitzar operacions aritmètiques com ara sumar, restar, multiplicar, dividir, càlculs simples de %, preparar factures i portar una petita comptabilitat diària d’ingressos i despeses.

En els cursos d’alfabetització es tracten també, temes d’interés general per les dones al Nepal, com ara el problema del tràfic de dones, igualtat de gènere, estatus legal de les dones, explotació laboral i familiar, participació en el desenvolupament, polució i medi ambient i tradició i superstició, entre d’altres.

També s’exposen temes d’interès especial per la seva vida quotidiana, com són aspectes de salut, nutrició, planificació familiar, salut reproductiva, malalties de transmissió sexual com HIV/sida, així com aspectes financers, com estalvi i crèdit, cooperatives i també consells per a la generació de recursos econòmics.

Galeria d'imatges

  • Krave
  • Krave2
  • Krave4
  • WLP_Maijubahal
  • WLP_Maijubahal
  • WLP_Maijubahal

Anar a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »