Programa d'infants Programa de dones Programa de joves

Taller de salut, distribució d’ajuda i taller de gestió de residus

La higiene ambiental inclou tant la neteja eficaç de superfícies utilitzant productes apropiats com la descontaminació d’equips i dispositius mèdics utilitzats en els procediments d’atenció al pacient. A més de la importancia del maneig segur i adequat d’objectes punxants, cures davant de vessaments de sang…