Classes per projectes (PBL)

Comença un nou grup d’aprenentatge basat en projectes 2022-2023

El nou grup d’aprenentatge basat en projectes (PBL) de 2022-2023 va començar amb els i les estudiants del grau 7 el 3 de maig, i del grau 6 el 5 de maig, al Centre d’Activitats. En total hi ha 20 estudiants comptant les antigues i les noves integrants. Els i les participants de PBL6 tractaran el tema: “Medi ambient” on aprendran sobre el seu entorn i comunitat, mentre que el grup PBL7 enforacarà el seu aprenentatge en la llengua anglesa, intentant així millorar les seves habilitats orals i escrites.

La primera sessió de PBL va començar amb una activitat d’escalfament i introducció, ajudant als i les participants a conèixer-se i familiaritzar-se amb les classes de PBL. La sessió es va orientar a estimular la interacció entre les i els estudiants nous i antics amb l’ajuda del coordinador. En aquest primer trimestre de sessions de PBL, els i les estudiants desenvoluparan els seus aprenentatges a través de les classes preparatòries d’anglès, excursions i xerrades amb experts convidats.

En acabar aquest curs de PBL, esperem que els i les participants de PBL 6 puguin identificar i explicar el medi ambient i trobar solucions sostenibles als problemes ambientals i que les i els de PBL 7 puguin escriure un assaig adequat descrivint-se a ells mateixos i a la seva comunitat.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de tots els socis d’Amics del Nepal i de les entitats col·laboradores: