KEBS Programa d'infants Suport a les famílies

Reunions del programa “Suport Familiar”

Amb l’objectiu d’involucrar els pares en el desenvolupament acadèmic, personal i social dels seus fills, el Centre d’Activitats d’Amics porta a terme reunions trimestrals amb els pares o tutors de tots els beneficiaris del centre. Aquesta activitat anomenada “Suport Familiar” es troba dins el programa de Suport a Subvencions. A través d’aquestes reunions, els pares s’informen de la participació i el desenvolupament dels seus fills, i tots dos coneixen més en profunditat totes les activitats que es realitzen al centre per al benefici i benestar dels nens.

En l’última sessió es va fer molt èmfasi en la necessitat de que els pares participin en el desenvolupament dels seus fills i en la importància d’estar en contacte regular amb el centre per a un seguiment continu. Els pares també ens van donar la seva opinió, suggeriments i comentaris que treballarem conjuntament amb els nens els propers mesos.

En aquestes últimes reunions també vam signar amb cada beneficiari un acord on es detallen les responsabilitats i les condicions de patrocini d’Amics del Nepal. Vam explicar a cada família, per separat, l’acord i les condicions que han de complir. Aquest tipus de reunions són necessàries per construir i enfortir lligams amb els nostres beneficiaris del programa de Suport a Subvencions i l’avanç del nostre projecte.